Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM:

1. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego - obowiązujące od kwietnia 2019 r.
1.1. Nowe definicje – mieszkaniowy zasób gminy, publiczny zasób mieszkaniowy, pobliska miejscowość, najem socjalny lokalu.
1.2. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów najmu – deklaracja o dochodach oraz oświadczenie o stanie majątkowym.
1.3. Najem socjalny lokalu - krąg osób uprawnionych, nowe obowiązki gminy w zakresie składania ofert oraz nowe zasady ustalania odszkodowania.
1.4. Zmiany w eksmisji.
1.5. Przepisy przejściowe.
2. Przedawnienie roszczeń – zmiana przepisów kodeksu cywilnego (z dnia 13 kwietnia 2018 r. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)
2.1. Terminy przedawnienia i zaspokojenia roszczeń:
- roszczenia okresowe
- roszczenia długoterminowe.
2.2. Zmiana art.125 -przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami.
2.3. Przedawnienie z urzędu.
2.4. Data wymagalności roszczenia – nowy wymóg formalny pozwu.
2.5 Przepisy przejściowe odnośnie roszczeń powstałych przed wejściem w życie zmian.
3. Zmiany kodeksu postępowania cywilnego mające wpływ na dochodzenie roszczeń.
3.1. Wprowadzenie postępowania przygotowawczego i planu rozprawy.
3.2. Nowe uprawnienia i obowiązki stron oraz pełnomocników.
3.3. Nowe zasady postępowania dowodowego.
3.4. Uzasadnianie wyroków z urzędu.
3.5. Wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.
3.6. Postępowanie upominawcze „zwykłe”.
3.7. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
4. Zmiany ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z dnia 25.04.2018 r.), ustawy o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018, poz. 770 z dnia 25.04.2018 r.) oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.  – najistotniejsze zmiany mające wpływ na dochodzenie roszczeń.
4.1. Współpraca wierzyciela z komornikiem.

CENA:
od 490 zł netto/os