Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”

PROGRAM:

1. Nowy ład w polityce mieszkaniowej gminy - po zmianie prawa. Od inwentaryzacji stanu obecnego do wdrożenia nowych zasad. Wpływ nowego prawa, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów,   na warunki wynajmu posiadanych lokali.
2. Nowy ład w polityce czynszowej gminy, w tym w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego, po zmianie prawa. Czynsz komercyjny w wynajmie. Czy składową kalkulowanego czynszu może być zysk? Kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości a stopa rentowności.
3. Obowiązki gminy, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego, po zmianie prawa. Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach?
4. Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków - czy gmina musi obowiązkowo sporządzać zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków. Czy znasz przepisy rozporządzenia, które do tego zobowiązują?
5. Planowanie remontów dla poszczególnych budynków krok po kroku. Czy gmina musi obowiązkowo sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków. Co stanowi podstawę do planu remontów, oraz czy znasz przepisy rozporządzenia, które do tego zobowiązują?
6. Przeglądy techniczne budynków i ich składowych, w tym instalacji i urządzeń, obowiązujących według prawa budowlanego i innych ustaw. Czy znasz przepisy i normy, które określają zakres poszczególnych przeglądów okresowych? Omówienie wzorów wszystkich protokołów kontroli okresowych.
7. Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków. Co z tym zrobić, gdy obiekt stanowi zagrożenie, jaką przyjąć politykę?
8. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych według obowiązującego rozporządzenia MSWiA. Obowiązki władającego, a obowiązki użytkownika lokalu. Czy najemca lub inny "posiadacz zależny" jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu.
9. Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem, w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
10. Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas przeglądów technicznych? Co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan? Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu? Co zrobić, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne? Czy znasz nowe przepisy, w tym pożarowe?
11. Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje? Krok po kroku.
12. W umowach najmu jest konieczność określenia warunków technicznych użytkowania lokali i ich urządzeń i instalacji oraz szczegółowych obowiązków najemcy w tym zakresie. Spory z najemcami na tle rozliczeń.
13. Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej oraz książki obiektu budowlanego.

CENA:
od 590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)