Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do ustalenia

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

PROGRAM:

1. Nowe pojęcie wspólnoty mieszkaniowej w projekcie zmian ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – rozszerzenie katalogu wspólnot mieszkaniowych.
2. Planowana zmiana zakresu obowiązków zarządców nieruchomości związana nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zmiana zakresu nieruchomości objętych przekształceniem na gruntach wspólnot i spółdzielni.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową – skutki prawne dla zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej.
4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.
5. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.
6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu - termin do wniesienia skargi do Sądu i zasady jego obliczania – zagadnienie przywrócenia terminu.
7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
8. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)