Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Warunki prawne pośrednictwa w dostawie mediów (ciepła, ciepłej wody, wody i odprowadzenia ścieków) do lokali właścicieli / współwłaścicieli, istota pośrednictwa według orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.
2. Warunki prawne pośrednictwa w dostawie mediów przez wspólnotę mieszkaniową do budynków innych podmiotów, w tym innych wspólnot.
3. Warunki prawne i techniczne wytwarzania ciepła z kotłowni lokalnej, koksowej, gazowej, olejowej i pozycja prawna wytwarzającego ciepło.
4. Urządzenia pomiarowe w lokalach i w budynkach - standardy według prawa o miarach i przepisów techniczno-budowlanych.
4a. Legalizacja czy wymiana. Do kogo należy obowiązek legalizacji urządzenia pomiarowego w lokalach, do władającego czy do właściciela lokalu?
4b. Czy urządzenie pomiarowe stanowi część wspólną?
4c. Jak zorganizować odczyty urządzeń pomiarowych metodą tradycyjną i zdalaczynną?
5. Metodyka ustalania opłat i należności za media dostarczane do lokali w warunkach opomiarowania i bez opomiarowania.
5a. ABC - od kalkulacji kosztów do ustalania opłat na dany rok.
5b. Refakturowanie każdej faktury zakupu ciepła czy opłaty miesięczne podlegające rozliczeniom końcowym po roku?
5.c. Co z uchybem wody w rozliczeniach?
6. Obowiązki władającego z mocy art. 45a pr. energetycznego.
7. Obowiązki z mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzeniu ścieków, w tym w warunkach pełnego opomiarowania punktów czerpalnych w lokalach oraz w budynku.
8. Regulamin rozliczania kosztów zakupu dostawy ciepła i ciepłej wody - krok po kroku. Regulamin rozliczania kosztów wytworzonego ciepła. Uchwała wprowadzająca regulamin.
9. Regulamin rozliczania kosztów zakupu wody i odprowadzenia ścieków - krok po kroku. Uchwała wprowadzająca regulamin.
10. Zasady prawne i finansowe rozliczeń mediów z właścicielami lokali, w tym po zmianie orzecznictwa oraz zmianie ustawy o własności lokali.
10.1. Umowy cywilno-prawne z właścicielami lokali w spr. warunków rozliczeń pośrednictwa w dostawie mediów do lokali.
10.2. Dokumentowanie obciążeń. Korekta obciążeń, w tym po roku obrachunkowym.
10.3. Aspekty podatkowe osiągania i korekty przychodów po roku przychodów przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali, w tym:
- w podatku VAT - obrót z tytułu odsprzedaży i jego korekta po roku - faktury korygujące
- podatku dochodowym od osób prawnych - przychody podatkowe i ich korekta po roku w zw. z nowymi przepisami ustawy podatkowej.
10.4. Najnowsze interpretacje Szefa KIS w spr. warunków korekty po roku.
11. Czy w zw. odsprzedażą mediów wspólnota mieszkaniowa musi się zarejestrować od jako podatnik VAT czynny? Co mówią interpretacje Szefa Krajowej Informacji Skarbowej a co mówi orzecznictwo?

CENA:
590 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)