Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnieniaCzy wiesz, że według Szefa KIS wspólnoty mieszkaniowe powinny się zarejestrować w podatku VAT? Czy wiesz, że jest przełom w tej sprawie?
Czy wiesz kiedy i jak skorygować nadwyżkę na mediach dokonywaną w następnym roku? Rewolucja w korektach.

PROGRAM:

 1. Sprzedaż towarów i usług, w tym wynajem części wspólnych a ustawa VAT, w warunkach wspólnoty.

 2. Odsprzedaż mediów [pośrednictwo] w dostawie mediów do lokali a ustawa VAT - w warunkach wspólnoty.

 3. Jak dokumentować sprzedaż i odsprzedaż wspólnoty mieszkaniowej według ustawy o podatku od towarów i usług? Umowa o warunkach odsprzedaży mediów. Jaki jest termin płatności opłat za media, czy przepisy art. 15 u.w.l. mają zastosowanie do rozliczeń z tytułu mediów?

 4. Zmiany w formie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

 5. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej będącej zwykłym (niezarejestrowanym podatnikiem). Prawo, orzecznictwo, praktyka.

 6. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów właścicielom lokali a obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

 7. Refakturowanie pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki z właścicielami lokali. Refakturowanie dokonywane przez wspólnotę będącą zwykłym podatnikiem i będącą podatnikiem VAT czynnym.

 8. Czy wspólnota mieszkaniowa z uwagi na przepisy art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT musi się zarejestrować jako podatnik VAT czynny? Stanowisko Szefa KIS. Co mówią orzeczenia sądów?

 9. Nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika VAT czynnego w zakresie przesyłania do Szefa KAS Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK-VAT.

 10. Nowe obowiązki wspólnoty - JPK na żądanie.

 11. Czy wiesz, kiedy i jak skorygować nadwyżkę na mediach, dokonywaną w następnym roku, w aspekcie ustawy VAT i podatku dochodowego.

 12. Odpowiedzialność podatnika (wspólnoty mieszkaniowej) oraz innych osób za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność z mocy prawa osoby prowadzącej księgi podatkowe i rozrachunki w VAT.

  CENA:
  590 zł brutto
  (cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)