Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Działalność statutowa i pozastatutowa wspólnoty mieszkaniowej i ich wpływ na charakter rozrachunków
1.1. Należności z tytułu:
a) odsprzedaży mediów dostarczanych do lokali, po zmianie ustawy VAT i po zmianie ustawy o własności lokali;
b) zwrotu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
1.2. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może doliczać do należności głównej odsetki za zwłokę?
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 krok po kroku [dz. operacyjna, pozostała dz. operacyjna, dz. finansowa]. Procedowanie zebrania sprawozdawczego, jakie uchwały.
3. Warunki prawne, finansowe, księgowe i podatkowe rozliczania wyniku finansowego na działalności statutowej (prawo, orzecznictwo, praktyka). Kto i kiedy decyduje o rozliczeniu?
4. Rozliczenie z właścicielami lokali nadwyżki bilansowej - krok po kroku.
5. Rozliczenie z właścicielami lokali straty bilansowej - krok po kroku.
6. Rozliczenie wyniku finansowego a kwestie podatkowe.
7. Nowe obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako zwykłego podatnika, niebędącego podatnikiem VAT czynnym. Kiedy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego? Czy znasz najnowsze orzecznictwo NSA i najnowsze interpretacje podatkowe dyrektora KIS?
8. Nowe obowiązki i rozrachunki podatkowe wspólnoty jako podatnika VAT czynnego.
9. Nowe obowiązki podatkowe i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Rozrachunki z organem podatkowym - CIT - 8. Kiedy można korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
10. Zmiana Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.

CENA:
590 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)