Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

PROGRAM:

1. Zagadnienia ogólne związane z pojęciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – tryb i forma jego ustanawiania przez podmioty publicznoprawne, regulacje zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowaniu wieczystym gruntów we własności gruntów a przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Przekształcenie z mocy prawa – zmiana katalogu podmiotów prawa z pierwotnego projektu ustawy objętych przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności – przesłanki ustawowe do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, problemy prawne związane ze współużytkowaniem wieczystym nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Forma prawna przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - katalog opłat i ich wysokość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady ustalenia wysokości opłaty zgodnie z przepisami nowej ustawy projekt 2018 r.
5. Skutki prawne i faktyczne nowej ustawy dla podmiotów publicznoprawnych – JST i SP - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności a prawa osób trzecich związane z nieruchomością.
6. Dopuszczalna aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-proponowane zmiany w przepisach, a wycena prawa dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami prawa, jako podstawy do ustalenia wartości prawa użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu - zagadnienia prawne i praktyczne, orzecznictwo sądowe.

CENA:
390 zł netto (479,7 zł brutto)
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)