Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Obowiązki podatkowe podatników po zmianie Ordynacji podatkowej, stan po zmianach 2018. Nowe obowiązki i nowe rygory.
2. Nowe obowiązki w prowadzeniu ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej, stan po zmianach 2018. Czy wiesz, że ewidencja rachunkowa wspólnoty musi być zgodna z nadrzędnymi zasadami rachunkowości oraz prowadzona w formie elektronicznej? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
3. Sprzedaż towarów i usług, w tym wynajem części wspólnych a ustawa VAT.
4. Odsprzedaż mediów [pośrednictwo] w dostawie mediów do lokali a ustawa VAT.
5. Zmiany w formie prowadzenia ewidencji rachunkowej [podstawa - ustawa o rachunkowości, forma - elektroniczna] od dnia 1 stycznia 2018 r.
6. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej będącej zwykłym (niezarejestrowanym podatnikiem). Zmiany 2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów właścicielom lokali a obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym. Zmiany 2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
8. Refakturowanie pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki z właścicielami lokali.
9. Nowe obowiązki wspólnoty wobec organów:
- Obowiązek wspólnoty jako podatnika VAT czynnego przesyłania co miesiąc JPK VAT do Szefa KAS
- Obowiązki wspólnoty - przekazywać JPK - przesłać księgi rachunkowe w formie elektronicznej - organowi podatkowemu na jego żądanie
10. Nowe obowiązki wspólnoty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy obciążenie z tytułu zwrotu wydatku na ww. opłatę jest sprzedażą? Dokumentowanie obciążenia właściciela lokalu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
11. Nowe obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym wspólnoty. Stan po zmianach 2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
12. Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji rachunkowej podatnika - wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.
13. Odpowiedzialność skarbowa podatnika oraz innych osób za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, stan po zmianach 2018.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAŁĄCZNIKU

CENA:
590 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)