Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Podstawy prawne i zasady gospodarki finansowej wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej.
2. Źródło finansowania podstawowej działalności operacyjnej przeznaczone na utrzymanie nieruchomości, pochodzące z działalności statutowej i działalności zarobkowej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej, np. z wynajmu.
3. Gromadzenie środków finansowych na rachunkach bankowych wspólnoty, w tym na przyszłe remonty i inwestycje wspólnoty.
3.1. Warunki lokowania środków w tym tzw. lokat celowych na przyszłe wydatki wspólnoty.
3.2. Czyje są środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych wspólnoty?
3.3. Czy wspólnota ma prawo do tworzenia funduszy i czy w warunkach wspólnoty może działać tzw. fundusz remontowy tak, jak w spółdzielni mieszkaniowej? Czy środki poszczególnych funduszy wspólnoty podlegają rozliczeniu z właścicielami lokali?
4. Jak dokumentować rozliczenie nadwyżki bilansowej przeznaczonej na remonty, w tym na remonty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi? Jak księgować rozliczenie? Co zrobić, gdy wynik finansowy na moment bilansowy [nadwyżka bilansowa] zawiera w sobie nadwyżkę na świadczeniu cywilnym - pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli? Przykłady.
5. Pieniądze na zakup mediów. Czy rozliczenie z właścicielami lokali wyniku finansowego za rok 2017 jest tożsame z rozrachunkami z tytułu świadczenia cywilnego wspólnoty polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli? Rozrachunki finansowe z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali. Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali|? Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT, oraz dlaczego wspólnota powinna wystawiać nabywcom tej usługi - właścicielom lokali - faktury?
6. Pieniądze na pokrycie wydatków na "podatek śmieciowy". Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak dokumentować rozrachunki, jak je księgować i jak rozliczać należności?
7. .Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę. jak księgować wpłaty? Podstawa prawna wierzytelności wspólnoty w świadczeniu cywilnym wspólnoty polegającym na dostawie mediów do lokali właścicieli. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.
8. Finansowanie działalności z funduszy obcych, w tym z dotacji i dopłat.
8.1. Warunki udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym na ich działalność bieżącą i inwestycyjną przez wybrane banki komercyjne.
8.2. Warunki udzielania dotacji dla wspólnot mieszkaniowych z NFOŚiGW
8.3. Inne wsparcia, w tym poprzez pożyczki częściowo umarzane
9. Aspekty rachunkowe, podatkowe i sprawozdawcze wsparcia. Jak księgować i jak rozliczać? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
10. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządu za gospodarkę finansową. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

CENA:
490 zł brutto