Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym
i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem
nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA
w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu
Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

Prawidłowe korzystanie z nieruchomości, umożliwiające jej ekonomiczną eksploatację, wymaga
dbania o kondycję techniczną zarówno elementów konstrukcyjnych, jak również wyposażenia
strukturalnego i służącego zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania i pożarowego.
Tak stanowi prawo i podpowiada zdrowy rozsądek.
Szkolenie, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone będzie w
formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń i obejmować będzie kwestie
spełnienia zapisów art. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz właściwą organizację
wszelkich działań umożliwiających wywiązanie się z tego obowiązku. Propozycje rozwiązań
praktycznych pomogą zapewne w panowaniu nad złożonymi zasobami nieruchomości

PROGRAM:

1. Przeprowadzenie analizy bieżących zmian oraz interpretacji zapisów w Ustawie prawo budowlane.
2. Zagrożenie biologiczne dla użytkowników. Walka z wilgocią i w konsekwencji z pleśniami,
grzybami i porostami. Jak w protokołach pokontrolnych określać i oceniać urządzenia służące
ochronie środowiska?
3. Określenie zasad inwentaryzacji wyposażenia technicznego obiektów i jego rolę w realizacji
funkcji nieruchomości.
4. Weryfikacja i numeracja dokumentacji
5. Ocena, zgodnie z przepisami i dokumentacją eksploatacyjną częstości wykonywania prac
serwisowych i kontrolnych na instalacjach.
6. Sporządzanie harmonogramów konserwacyjnych.
7. Stworzenie podstaw do sporządzenia budżetów operacyjnego i inwestycyjnego.
8. Przeprowadzanie ocena stopnia zużycia obiektów dla określenia przydatności do eksploatacji
- ćwiczenia praktyczne.
9. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych wspomagających procesy
decyzyjne.
10. Prawidłowe wywiązywanie się z zasad polityki energetycznej i ochrony środowiska.
11. Racjonalne gospodarowanie energią – rozliczanie, alokacja kosztów, minimalizacja kosztów.
12. Omówienie rola opinii, ekspertyz i analizy zdarzeń jako argumentów w rozmowach z dysponentami
nieruchomości
13. Dyskusja na temat realnych problemów zależnych od typu, funkcji i roli obiektów.
14. Otwarta dyskusja o problemach zarządczych

CENA:
650 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)