Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu  windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM:

I. Funkcjonowanie organów spółdzielni

1. Walne Zgromadzenie 2020 rok

1.1. Kompetencje – art. 38 Prawa Spółdzielczego.
1.2. Walne w całości lub w częściach.
1.3. Zawiadamianie i zwoływanie walnego zgromadzenia.
1.4. Porządek obrad.
1.5. Pełnomocnictwo – art. 8³ ust. 1 usm, udział pełnomocników.
1.6. Regulamin WZ, prezydium i komisje.
1.7. Podejmowanie uchwał, głosowanie, skuteczność i reasumpcja uchwał.
1.8. Dokumentacja obrad WZ – protokół, przerwanie obrad.

2. Rada Nadzorcza

2.1. Wybory członków rady.
2.2. Prezydium, komisje rady, plan pracy oraz odbywanie posiedzeń, kadencja RN,
zasady wynagradzania.
2.3. Zakres działania RN – funkcje.

3. Zarząd Spółdzielni

3.1. Przepisy wspólne dla rady i zarządu.
3.2. Zasady reprezentacji spółdzielni.

II. Odpowiedzialność członków Organów Spółdzielni

1. Odpowiedzialność cywilna (art. 58 ups) – odpowiedzialność członków zarządu.
2. Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej.
3. Odpowiedzialność karna (art. 27³, 274 usm oraz 267 b.c.d ups).
4. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym -  skutki niezłożenia sprawozdania finansowego.
5. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 21 ustawy Prawo upadłościowe
i naprawcze.

CENA:
590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)