Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Szkolenie windykacyjne dla spółdzielni mieszkaniowych

Termin:
do uzgodnienia

 

Szkolenie windykacyjne dla spółdzielni mieszkaniowych

PROWADZĄCA: Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu  windykacji, ochrony danych osobowych

PROGRAM:

1. Windykacja należności
1.1. Wysokość odsetek ustawowych po zmianach.
1.2. Odsetki ustawowe za opóźnienie.
1.3. Nowa regulacja Art. 481 kc (odsetki maksymalne).
1.4. Interpretacja.

2. Postępowanie sądowe
2.1. Obowiązek negocjacji w sprawach cywilnych.
2.2. Tytuły wykonawcze.
2.3. Klauzula wykonalności.

3. Postępowanie egzekucyjne
3.1. Właściwość komornika - wybór komornika zgodnie z Art. 8 uks.
3.2. Koszty działalności egzekucyjnej komornika – Art. 35 – 37b uks.
3.3. Wydatki w toku egzekucji.
3.4. Opłaty egzekucyjne – Art. 45.1 – 49 uks.
3.5. Skarga na czynności komornika.
3.6. Nowe zasady dotyczące zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
3.7. Sposoby egzekucji.
3.8. Projekt zmiany ustawy o kosztach komorniczych.

4. Egzekucja z nieruchomości Art. 921-1037 kpc
4.1. Wniosek egzekucyjny.
4.2. Opis i oszacowanie.
4.3. Wyznaczenie terminu licytacji.
4.4. Druga licytacja.

5. Odzyskiwanie lokali po licytacji – Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst jednolity z późn. zm. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) oraz Art. 1046 – 1048 kpc

6. Zagadnienia kontrowersyjne w windykacji i egzekucji, rozwiązywanie ich w praktyce.
6.1. Zasady zaliczania należności windykowanych od dłużnika – Art. 410 kc.
6.2. Zbieg egzekucji prowadzonych przez kilku wierzycieli wobec tego samego dłużnika.
6.3. Wyjawienie majątku.

7. Dochodzenie roszczeń od spadkobierców dłużników po nowelizacji w 2015 roku
7.1. Ustalenie kręgu spadkobierców.
7.2. Zasady dziedziczenia długu przez spadkobierców.
7.3. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

8. Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
8.1. Zmiana Art. 831 Kodeksu Postępowania Cywilnego – wierzytelności spółdzielni mieszkaniowej wobec członków.
8.2. Zmiany w Art. 11, 13, 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
8.3. Art. 161 (nowy).
8.4. Zmiana Art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – przekształcenia umów najmu w umowy przeniesienia własności. Odpowiedzialność najemców

CENA:
490 zł brutto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)