Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Roczne zebrania wspólnoty mieszkaniowej - szkolenia

Termin:
do ustalenia


PROGRAM SZKOLENIA "Jak prowadzić roczne zebrania wspólnoty mieszkaniowej":

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną.
3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową.
4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej.
5. Właściwa treść uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym.
6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu oraz termin do wniesienia skargi do Sądu.
7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum.
8. Zmiany w prawie użytkowanie wieczystego związane z przekształceniem z mocy prawa gruntów zabudowanych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych od 2017 r.

Grupą docelową szkolenia: "Jak prowadzić roczne zebrania wspólnoty mieszkaniowej" są członkowie wspólnot mieszkaniowych i ich zarządów, zarządcy nieruchomości. Każdy uczestnik otrzymuje imienne certyfikaty ze szkolenia.

Szkolenie "Jak prowadzić roczne zebrania wspólnoty mieszkaniowej", do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń.

CENA:

(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)