Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - szkolenia

Termin:
do ustalenia


PROGRAM SZKOLENIA "Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych":

1. Stosowanie Krajowego Standardu rachunkowości
- w zakresie uzgodnienia majątku z funduszami
- prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.
2. Zmiany ustawy z dnia 20.07.2017 r. oraz ewidencje w księgach rachunkowych. Skutki tych zmian i ich wprowadzenie do polityki rachunkowości. Uwzględnienie zmian w sprawozdaniu finansowym za 2017 r;
- ewidencja funduszu udziałowego i funduszu zasobowego w części dotyczące wpisowego,
- ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego, obowiązek rozliczenia funduszu remontowego po ustaniu członkostwa,
- ewidencja zaległości i skutki wygaśnięcie prawa do lokalu
- ewidencja kosztów utrzymania mienia spółdzielni przez wydzielone ze spółdzielni wspólnoty,
- ewidencja i kontrola dokumentacji przez Spółdzielnie dla powstających wspólnot mieszkaniowych.
3. Ewidencja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, rozliczanie, księgowanie.
4. Ewidencja funduszu remontowego.
5. Ewidencja pozostałej działalności gospodarczej
6. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r.
7. Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Szkolenie "Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych", do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń.

CENA:

(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)