Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
do uzgodnienia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Autorka publikacji "Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji"

PROGRAM:
1. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie, w tym firmy zarządzającej lub innych podmiotów świadczących usługi. Wzór umowy o usługowe przetwarzanie danych osobowych pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a firma zarządzającą, według nowych przepisów RODO

2. Organizacja systemów bezpieczeństwa w firmie usługowej oraz u administratora danych, według nowych przepisów RODO. Wzory dokumentów

3. Kategorie danych osobowych i zbiorów, według zasad ochrony prawnej RODO. Dane biometryczne osoby pod ochroną. Kwalifikacja zbiorów i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Wzory dokumentów

4. Warunki dostępu do danych osobowych osób trzecich, w tym pracowników firmy. Wzory dokumentów według RODO

5. Dokumentacja administratora danych i dokumentacja firmy usługowej. Wzory dokumentów według RODO.
- Przykłady z wynajmu, w tym przez gminę
- Przykłady ze spółdzielni mieszkaniowej
- Przykłady z firmy deweloperskiej
- Przykłady ze wspólnoty mieszkaniowej
- Przykłady z TBS
- Przykłady z firmy usługowej prowadzącej rachunkowość wspólnoty "w chmurze"

6. Oświadczenia osoby, której dane osobowe są przetwarzane, przed zbieraniem danych i w trakcie przetwarzania danych, a także po zakończeniu przetwarzania. Prawa osoby chronionej według nowych przepisów RODO. Wzory dokumentów, w tym oświadczeń osób chronionych według RODO

7. Warunki legalnego przetwarzania danych osobowych osób chronionych przez wspólnotę mieszkaniową jako administratora danych według przepisów RODO, krok po kroku. Przykłady działań i wzory dokumentów. Co wolno właścicielowi lokalu w ramach kontroli właścicielskiej a co jest zabronione?

8. Czy można montować monitoring wizyjny, czy można skserować dokumenty osoby chronionej, czy można żądać przedstawienia się z dowodu osobistego, czy można informować o długach osoby chronionej podczas zebrania, czy można wysłać dozorcę z pismem do osoby chronionej, czy można przy wejściu do biurowca prowadzić tzw. "listę gości"?

9. Jak realizować nowy obowiązek bieżącego analizowania skutków ewentualnych zagrożeń i kogo zawiadamiać o incydentach. Jaka obowiązuje dokumentacja, wzory według RODO

10. Skutki naruszenia prawa ochrony danych. Nowy obowiązek zgłaszania naruszeń. Skutki karne, skutki cywilne, odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa. Co jest zakazane bezwzględnie, czy można "profilować" dane osoby?

11. Studium przypadku. Przetwarzanie danych osobowych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, TBS, itp. według prawa i orzecznictwa sądów administracyjnych. Studium przypadków

CENA:
650 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, wzory oświadczeń i umów zgodnych z RODO,
przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)