Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
Do ustalenia

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

 1. Wynik finansowy wspólnoty, nadwyżka lub strata bilansowa, za rok 2017. Jak przedstawić wynik finansowy na zebraniu wspólnoty? Kto i w jakiej formie zatwierdza wynik finansowy i na jakiej podstawie prawnej? Jak traktować wynik finansowy (nadwyżkę lub stratę), gdy do marca 2018 r. nie zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 2. Uchwała wspólnoty w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na określone cele, w tym na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Czy uchwała w tej sprawie może mieć charakter intencyjny? Jaki ma związek podjęta w tej sprawie uchwała z decyzją wspólnoty mieszkaniowej w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na przyszłą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi? Przykłady.
 3. Ujęcie księgowe rachunku wyników za rok 2017 [konto 860] oraz ujęcie księgowe rozliczenia zatwierdzonego wyniku finansowego [konto 820]. Przykłady operacji. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 4. Jak dokumentować uznanie właścicieli określonymi kwotami z rozliczenia nadwyżki bilansowej, gdy uchwała wspólnoty stanowi o rozliczeniu nadwyżki bilansowej z właścicielami według ich udziału we współwłasności? Jak księgować? Przykłady.
 5. Jak dokumentować rozliczenie nadwyżki bilansowej przeznaczonej na remonty, w tym na remonty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi? Jak księgować? Przykłady.
 6. Uchwała wspólnoty w sprawie rozliczenia straty bilansowej. Jakie są źródła pokrycia straty bilansowej? Jaka jest podstawa prawna obciążenia właściciela lokalu obowiązkiem pokrycia straty bilansowej? Jak dokumentować obciążenie właścicieli określonymi kwotami z rozliczenia straty bilansowej, gdy uchwała wspólnoty stanowi o rozliczeniu straty bilansowej z właścicielami według ich udziału we współwłasności? Jak księgować? Przykłady.
 7. Co zrobić, gdy wynik finansowy na moment bilansowy [nadwyżka bilansowa] zawiera w sobie nadwyżkę na świadczeniu cywilnym - pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli? Jak glosować? Kiedy wspólnota mieszkaniowa wystawi korektę obciążeń, faktury korygujące? Skutki korekty zawyżonych przychodów z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli, wykonanej w roku 2018, w podatku dochodowym od osób prawnych [nowe zasady ustawy podatkowej].
 8. Czy rozliczenie z właścicielami lokali wyniku finansowego za rok 2017 jest tożsame z rozrachunkami z tytułu świadczenia cywilnego wspólnoty polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli?
 9. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali. Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali|? Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT, oraz dlaczego wspólnota powinna wystawiać nabywcom tej usługi - właścicielom lokali - faktury? Dlaczego i kiedy wspólnoty wykonujące czynności odsprzedaży mediów powinny się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni i dlaczego i kiedy powinny wykonywać inne obowiązki z ustawy VAT, także w zakresie składania do Szefa KAS informacji miesięcznej JPK? Przykłady nieprawidłowości w rozrachunkach.
 10. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak dokumentować, jak księgować i jak rozliczać?
 11. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę. jak księgować wpłaty? Podstawa prawna wierzytelności wspólnoty w świadczeniu cywilnym wspólnoty polegającym na dostawie mediów do lokali właścicieli. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
 12. Roszczenia właścicieli lokali do wspólnoty mieszkaniowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Przykłady

W sprawie terminu prosimy o kontakt

CENA:
490 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)