news
 

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych w Warszawie

10.09.2008, Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (premia termomodernizacyjna, remontowa, kredyty, przykłady, orzecznictwa)

Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

szkolenie poprowadzi
Zofia ROGÓŻ
rewident i biegła księgowa

1.Koszty środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym:
- definicja środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym
- typowe koszty zaliczane do kosztów budowy
- koszty nie zaliczane do kosztów środków trwałych w budowie

2.Fundusz remontowy zasady ewidencji i rozliczenia przy finansowaniu prac remontowych kredytem

3.Fundusz remontowy:
- rola funduszu remontowego w gospodarce finansowej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej,
- fundusz remontowy, ewidencja naliczeń, zasady rozliczania oraz prezentacji
w sprawozdaniu finansowym.

4.Zasady rozliczenia prac związanych z modernizacją.

5.Kalkulacja opłat dotyczących remontów.

6.Nowelizacja VAT w 2008 r. dla podmiotów zarządzających nieruchomościami
- definicja budownictwa społecznego i skutki dla ustalenia opłat w TBS, WM, SM
- opodatkowanie kosztów: remontów, budowy, rozbudowy, adaptacji

7.Ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
- klasyfikacja obiektów budowlanych
- koszty uzyskania przychodu
- amortyzacja – najważniejsze zagadnienia
- nieruchomości jako środki trwałe, klasyfikacja i sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych
- inwestycje w obcych środkach trwałych i budynki podatnika wzniesione na cudzych gruntach.

10 września 2008, godz. 10-15:30
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Koszykowa 79
KOSZT SZKOLENIA: 250 PLN/brutto

Kalendarium szkoleń

18.11.2016

Zasady i tryb organizowania przetargów od dnia 30.04.2016 r. przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zmianie innych ustawWarszawa, 19 października 2016 r.
Łódź, 25 października 2016 r.
Kraków, 18 listopada 2016 r.

27.10.2016

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zeznanie podatkowe CIT – 8 oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, po zmianach prawa i orzecznictwaWarszawa, 18 października 2016 r.
Katowice, 27 października 2016 r.

17.10.2016

Zamówienia publiczne wg znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych – aspekty praktyczneKraków, 17-18 października 2016 r.

13.10.2016

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zeznanie podatkowe CIT – 8 oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, po zmianach prawa i orzecznictwaKraków, 13 października 2016 r.

30.09.2016

Obsługa techniczna obiektów budowlanych i instalacji uczelni, według przepisów zmienionych w 2015/2016 oraz tych, które wejdą w życie jeszcze w tym rokuWarszawa, 29 września 2016 r.
Wrocław, 30 września 2016 r.

26.10.2016

Wycinka zieleni w 2016 r. - przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, prawidłowej pielęgnacji oraz kar pieniężnych. Problemy praktyki, orzecznictwo, nowe rozporządzenie dot. stawek opłat. Planowana nowelizacja ustawyKatowice, 23 września 2016 r.
Wrocław, 11 października 2016 r.
Opole, 17 października 2016 r.
Szczecin, 19 października 2016 r.
Warszawa, 26 października 2016 r.

Pozostałe szkolenia »

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.