news
 

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych w Warszawie

10.09.2008, Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (premia termomodernizacyjna, remontowa, kredyty, przykłady, orzecznictwa)

Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

szkolenie poprowadzi
Zofia ROGÓŻ
rewident i biegła księgowa

1.Koszty środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym:
- definicja środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym
- typowe koszty zaliczane do kosztów budowy
- koszty nie zaliczane do kosztów środków trwałych w budowie

2.Fundusz remontowy zasady ewidencji i rozliczenia przy finansowaniu prac remontowych kredytem

3.Fundusz remontowy:
- rola funduszu remontowego w gospodarce finansowej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej,
- fundusz remontowy, ewidencja naliczeń, zasady rozliczania oraz prezentacji
w sprawozdaniu finansowym.

4.Zasady rozliczenia prac związanych z modernizacją.

5.Kalkulacja opłat dotyczących remontów.

6.Nowelizacja VAT w 2008 r. dla podmiotów zarządzających nieruchomościami
- definicja budownictwa społecznego i skutki dla ustalenia opłat w TBS, WM, SM
- opodatkowanie kosztów: remontów, budowy, rozbudowy, adaptacji

7.Ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
- klasyfikacja obiektów budowlanych
- koszty uzyskania przychodu
- amortyzacja – najważniejsze zagadnienia
- nieruchomości jako środki trwałe, klasyfikacja i sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych
- inwestycje w obcych środkach trwałych i budynki podatnika wzniesione na cudzych gruntach.

10 września 2008, godz. 10-15:30
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Koszykowa 79
KOSZT SZKOLENIA: 250 PLN/brutto

Kalendarium szkoleń

15.09.2015

Nowelizacja prawa budowlanego i kodeksu cywilnego a odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznymKatowice 9 IX
Poznań 15 IX

08.09.2015

Procedura i zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością z uwzględnieniem zmian w sprzedaży i najmie nieruchomości związanych z nowymi obowiązkami w zakresie sporządzania i przekazywania świadectw energetycznych dla nieruchomości – zmiana w przepisach ustawy z dnia 7 lipca prawo budowlane i kodeksu cywilnegoWarszawa, 8 września 2015 r.

24.09.2015

Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji obiektów? Odpowiedzialność zarządcyRzeszów 16 września 2015 r.
Kraków 17 września 2015 r.
Wrocław 23 września 2015 r.
Katowice 24 września 2015 r.

20.10.2015

Wycinka zieleni w 2015 r.- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych, orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz nowelizacji przepisówBiałystok 31 sierpnia
Warszawa 1 września
Kraków 2 września
Katowice 3 września
Olsztyn 18 września
Szczecin 23 września
Poznań 24 września
Lublin 29 września
Rzeszów 30 września
Wrocław 5 października
Łódź 9 października
Opole 20 października

18.09.2015

Wspólnota mieszkaniowa – obowiązek rejestracji VAT. Sprzedaż i odsprzedaż w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej w kontekście zmienionej ustawy VAT oraz interpretacji podatkowych art. 113 ustawy VAT. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe i praktykaBydgoszcz 1 września 2015 r.
Kraków 16 września 2015.
Warszawa 17 września 2015.
Poznań 18 września 2015.

23.09.2015

Rozporządzanie i gospodarka majątkiem trwałym uczelni publicznej. Aspekty organizacyjno - prawne, gospodarcze, finansowo - księgowe i podatkoweKazimierz Dolny, 23-25 września 2015 r.

Pozostałe szkolenia »

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

projekt i realizacja: www.evl.pl