news
 

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych w Warszawie

10.09.2008, Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (premia termomodernizacyjna, remontowa, kredyty, przykłady, orzecznictwa)

Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

szkolenie poprowadzi
Zofia ROGÓŻ
rewident i biegła księgowa

1.Koszty środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym:
- definicja środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym
- typowe koszty zaliczane do kosztów budowy
- koszty nie zaliczane do kosztów środków trwałych w budowie

2.Fundusz remontowy zasady ewidencji i rozliczenia przy finansowaniu prac remontowych kredytem

3.Fundusz remontowy:
- rola funduszu remontowego w gospodarce finansowej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej,
- fundusz remontowy, ewidencja naliczeń, zasady rozliczania oraz prezentacji
w sprawozdaniu finansowym.

4.Zasady rozliczenia prac związanych z modernizacją.

5.Kalkulacja opłat dotyczących remontów.

6.Nowelizacja VAT w 2008 r. dla podmiotów zarządzających nieruchomościami
- definicja budownictwa społecznego i skutki dla ustalenia opłat w TBS, WM, SM
- opodatkowanie kosztów: remontów, budowy, rozbudowy, adaptacji

7.Ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
- klasyfikacja obiektów budowlanych
- koszty uzyskania przychodu
- amortyzacja – najważniejsze zagadnienia
- nieruchomości jako środki trwałe, klasyfikacja i sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych
- inwestycje w obcych środkach trwałych i budynki podatnika wzniesione na cudzych gruntach.

10 września 2008, godz. 10-15:30
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Koszykowa 79
KOSZT SZKOLENIA: 250 PLN/brutto

Kalendarium szkoleń

15.06.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaKatowice, 15 czerwca 2015 r.

02.06.2015

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej egzekucjaRzeszów, 2 czerwca 2015 r.

10.06.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaGdańsk, 10 czerwca 2015 r.

09.06.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaOlsztyn, 9 czerwca 2015 r.

25.05.2015

Obowiązkowe kontrole okresowe obiektów budowlanych, obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji techniczno - budowlanej oraz zmiana obowiązków inwestorów po zmianach prawa budowlanego w 2015 r.Katowice, 25 maja 2015 r.

26.05.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaŁódź, 26 maja 2015 r.

27.05.2015

Procedura i zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością z uwzględnieniem zmian w sprzedaży i najmie nieruchomości związanych z nowymi obowiązkami w zakresie sporządzania i przekazywania świadectw energetycznych dla nieruchomości – zmiana w przepisach ustawy z dnia 7 lipca prawo budowlane i kodeksu cywilnegoWarszawa, 27 maja 2015 r.

27.05.2015

Spółdzielnie mieszkaniowe po wyroku trybunału konstytucyjnego z 5 lutego 2015 i co dalej? Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy prawno – organizacyjne i majątkowe na tle orzecznictwa oraz planowanych zmianKazimierz Dolny, 27-29 maja 2015 r.

27.05.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaKielce, 27 maja 2015 r.

Pozostałe szkolenia »

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

projekt i realizacja: www.evl.pl