news
 

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych w Warszawie

10.09.2008, Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

Dokumentacja kosztów funduszu remontowego i kosztów remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (premia termomodernizacyjna, remontowa, kredyty, przykłady, orzecznictwa)

Szkolenie premiowane zaświadczeniem wydanym na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami (Dz. U. nr 80, poz. 475). Numer zgłoszonego programu kształcenia: 98

szkolenie poprowadzi
Zofia ROGÓŻ
rewident i biegła księgowa

1.Koszty środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym:
- definicja środków trwałych w budowie w prawie bilansowym i podatkowym
- typowe koszty zaliczane do kosztów budowy
- koszty nie zaliczane do kosztów środków trwałych w budowie

2.Fundusz remontowy zasady ewidencji i rozliczenia przy finansowaniu prac remontowych kredytem

3.Fundusz remontowy:
- rola funduszu remontowego w gospodarce finansowej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej,
- fundusz remontowy, ewidencja naliczeń, zasady rozliczania oraz prezentacji
w sprawozdaniu finansowym.

4.Zasady rozliczenia prac związanych z modernizacją.

5.Kalkulacja opłat dotyczących remontów.

6.Nowelizacja VAT w 2008 r. dla podmiotów zarządzających nieruchomościami
- definicja budownictwa społecznego i skutki dla ustalenia opłat w TBS, WM, SM
- opodatkowanie kosztów: remontów, budowy, rozbudowy, adaptacji

7.Ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych
- klasyfikacja obiektów budowlanych
- koszty uzyskania przychodu
- amortyzacja – najważniejsze zagadnienia
- nieruchomości jako środki trwałe, klasyfikacja i sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych
- inwestycje w obcych środkach trwałych i budynki podatnika wzniesione na cudzych gruntach.

10 września 2008, godz. 10-15:30
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Koszykowa 79
KOSZT SZKOLENIA: 250 PLN/brutto

Kalendarium szkoleń

14.04.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaBydgoszcz, 14 kwietnia 2015 r.

15.04.2015

Zasady i tryb gospodarowania nieruchomościami – zagadnienie zmiany przeznaczenia nieruchomości, sprzedaży, dzierżawy oraz najmu nieruchomości przez podmioty publicznoprawne, spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnegoZakopane, 15-17 kwietnia 2015 r.

15.04.2015

Najem komercyjny w warunkach działania uczelni. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe najmuWarszawa, 15 kwietnia 2015 r.

16.04.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaKraków, 16 kwietnia 2015 r.

21.04.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaWrocław, 21 kwietnia 2015 r.

20.04.2015

Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody i orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Planowana nowelizacjaZielona Góra, 20 kwietnia 2015 r.

22.04.2015

Spółdzielnie mieszkaniowe po wyroku trybunału konstytucyjnego z 5 lutego 2015 i co dalej? Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy prawno – organizacyjne i majątkowe na tle orzecznictwa oraz planowanych zmianKazimierz Dolny, 22–24 kwietnia 2015 r.

22.04.2015

Najem komercyjny w warunkach działania uczelni. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe najmuPoznań, 22 kwietnia 2015 r.

20.05.2015

Nieruchomości w zasobach uczelni wyższych jako szczególny rodzaj nieruchomości użyteczności publicznej. Rygory prawne i czytelność gospodarki finansowej związanej z utrzymaniem nieruchomościSzklarska Poręba, 20 – 22 maja 2015 r.

Pozostałe szkolenia »

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

projekt i realizacja: www.evl.pl