news
 

Wszystkie nasze szkolenia z możliwością nawet 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu SzkoleniowegoCo to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników
Kto może ubiegać się o środki z KFS?
O dofinansowanie szkoleń może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Gdzie ubiegać się o środki z KFS?
Wnioski należy składać w powiatowych urzędach pracy, właściwych dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej pracodawcy.


Pracodawca zatrudniający do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów szkoleń.
Pracodawca zatrudniający 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów szkoleń - z własnych środków pokryje tylko 20% kosztów

Pod tym adresem można zapoznać się z harmonogramem szkoleń: http://meetingfactory.pl/?id=506

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.